TrendIC is voortdurend actief om de suite ICTestAutomation en bijbehorende dienstverlening te optimaliseren en aan te laten sluiten op de behoefte van haar klanten en eindgebruikers. Dit gebeurt door product- en kennisontwikkeling en het aangaan van strategische partnerships met organisaties die waarde en kennis toevoegen.
 
InnSpire | Partner voor organisatorische inbedding, integratie en training 
Per 1 juli 2017 is een samenwerking gestart met InnSpire 2Automation. Oprichter Marcel Diepenbroek vat InnSpire en de samenwerking met TrendIC krachtig samen: “Wij staan voor Innovatie en Inspiratie. Inspireren om slimme en effectieve oplossingen te kiezen, en innoveren met moderne procesmethodieken en testtools. Het team van InnSpire heeft brede kennis van tools voor testmanagement, requirements en defects management, CI/CD of DevOps. Omdat deze tools steeds vaker worden geïntegreerd met ICTestAutomation, zijn de InnSpire-consultants getraind en gecertificeerd in het gebruik van deze krachtige suite voor geautomatiseerd testen en monitoren.”
 
Tijdens de TrendIC klantendag van mei 2017 heeft o.a. InnSpire 2Automation zich gepresenteerd. Een samenvatting van de dag en de presentaties zijn te vinden op Terugblik TrendIC Klantendag 2017.

Dit artikel is geschreven door: