TrendIC heeft de mBrace Agile Performance Test Tool (mAPTT) toegevoegd aan de ICTestAutomation Suite. De optionele module voor een superieure performance test methode die gebruik maakt van een ‘predictive analytics’ platform. Deze methode reduceert het intensieve en kostbare proces van load- en stresstesten. In de meeste gevallen zijn deze zelfs niet meer nodig. En als een performance model is samengesteld kan via de mBrace methode zeer eenvoudig de performance van opvolgende releases worden zeker gesteld.

De mBrace Methode biedt een uitstekend alternatief voor load en stress testen die zich in meer dan 70 projecten bij onder andere banken, verzekeringen en overheidsdiensten heeft bewezen.
Met de mBrace methode wordt een ongeëvenaarde snelheid bereikt in de cyclus van ontwikkelen en testen, waardoor deze tegemoet komt aan moderne eisen rond de ontwikkelsnelheid van applicaties en continue invoering. De methode is daardoor geschikt voor Waterval testen en voor Agile omgevingen zoals Scrum.
Het gebruik van het mBrace instrumentarium is zeer eenvoudig en kent een lage kennisdrempel.
Door de gefaseerde aanpak ontstaat bij het opzetten van performance test projecten vanuit risicoanalyse meer keuzevrijheid in de combinaties van opties en de daar tegenover staande kosten. Niet alle fasen hoeven altijd geheel of met dezelfde diepgang te worden doorlopen.
De totale kosten van het performance test proces bestaan uit kosten voor tooling, kosten van menskracht en projectmanagement. Over het algemeen vormt menskracht verreweg de grootste kostenpost. Bij fysieke load tests vormt scripten de grootste kostenpost (menskracht) in performance test projecten. Met de mBrace methode worden de hoeveelheid scriptwerk en daarmee de totale kosten drastisch gereduceerd. Daardoor kunnen de totale kosten van performance testen structureel met meer dan 50% worden teruggebracht. 

Visie

Performance testen worden toegepast om het risico van schade door ondermaatse performance te beheersen. Dit risico kan in drie deelgebieden worden opgesplitst:

  • Het performance potentieel van de door software ontwikkelaars geproduceerde code. Als de software niet goed genoeg is zal dat leiden tot ondermaatse performance.
  • Capaciteiten van hardware en software resources. Als onvoldoende capaciteit wordt aangeboden leidt dit tot wachttijden die de responstijden verlengen en een slechte performance veroorzaken.
  • Defecten in de implementatie. Onder implementatie verstaan wij het geheel van hardware, software en parameter-settings van de productieomgeving die nodig is om een applicatie te kunnen exploiteren. Defecten in de implementatie kunnen een goede performance bederven.

De bovengenoemde probleemgebieden worden in fases opgepakt:

Fase 1 Agile

Wanneer de mBrace methode in een Agile omgeving wordt toegepast kan in Fase 1 een softwareontwikkelaar zelf met behulp van de Agile Performance Test Tool een performance test uitvoeren.

Fase 1 Waterval

Wanneer de mBrace Methode bij de Acceptatie wordt toegepast nadat ontwikkeling van de gehele applicatie is afgerond kan er een performance test op worden uitgevoerd door een performance tester. Ook dit verloopt uiterst snel.


Fase 2

Deze fase heeft ten doel om een optimale sizing te realiseren en wordt uitgevoerd door iemand met voldoende ervaring om de (toekomstige) workload van de applicatie te bepalen en te verwerken in een zogenaamd load model. 

Fase 3

Is bedoeld om de defecten uit de hardware, software en parameter settings uit de (toekomstige) productieomgeving te halen. Dit gebeurt via een duurtest van 48 uur.

Meer weten?

Heeft u interesse in de ICTestAutomation - mBrace module? Neem contact op met TrendIC. Mail naar support@trendic.nl of bel +31 182 630825.

 

Dit artikel is geschreven door: