To meet changing business needs and quickly scale, most IT organizations are now supporting applications on-premise, in the cloud or in hybrid environments. In fact, 76% of workloads are expected to run in the cloud within two years (451 Research), so a growing number of organizations are moving to the cloud. Are you ready to continue to deliver optimal user experiences, regardless of your deployment model?

ICTestAutomation Release 7.11

Posted by Rene
26 February 2018 |

The V7.11 version of ICTestAutomation consists of a number of more or less small enhancements and bug fixes to the V7.1.0 release. Therefore this version is treated as a patch release.

Customers can download this version from https://forum.trendic.nl.
Curious about ICTestAutomation? Please contact us using info@trendic.nl.

TrendIC heeft de mBrace Agile Performance Test Tool (mAPTT) toegevoegd aan de ICTestAutomation Suite. De optionele module voor een superieure performance test methode die gebruik maakt van een ‘predictive analytics’ platform. Deze methode reduceert het intensieve en kostbare proces van load- en stresstesten.

ICTestAutomation - Defectsuite

Posted by Rene
18 September 2017 |

Voor het registreren van testbevindingen heeft ICTestAutomation een standaard koppeling met Defectsuite. Met deze cloud applicatie kunt u de resultaten van uw geautomatiseerde regressietests overzichtelijk en eenvoudig afhandelen.

InnSpire 2Automation samenwerking

Posted by Rene
28 August 2017 |

TrendIC is voortdurend actief om de suite ICTestAutomation en bijbehorende dienstverlening te optimaliseren en aan te laten sluiten op de behoefte van haar klanten en eindgebruikers. Dit gebeurt door product- en kennisontwikkeling en het aangaan van strategische partnerships met organisaties die waarde en kennis toevoegen.
 
InnSpire | Partner voor organisatorische inbedding, integratie en training 

The latest release of ICTestAutomation adds an extensive set of Selenium WebDriver functions.