News


De balancerende CTO

De balancerende CTOOn 30th Nov 2020

In- en externe klanten stellen steeds hogere eisen aan de platformen en applicaties die zij gebruiken. Zij willen nieuwe functionaliteit en deze snel doorgevoerd hebben. Tegelijkertijd moet u als IT-manager werken aan een hoge klanttevredenheid en de risico’s beperken. En dat allemaal tegen zo laag mogelijke kosten.

OMGAAN MET VERANDERING

De wereld is continu in verandering en deze veranderingen voltrekken zich in een hoog tempo. Ook in het bedrijfsleven volgen kansen en bedreigingen elkaar snel op. Om kansen te benutten en bedreigingen af te wenden is het cruciaal dat een organisatie snel kan reageren. Voor de IT-afdeling betekent dit onder meer dat software snel moet kunnen worden aangepast voor onderscheidend vermogen of voor risicobeheersing. Klanten verwachten in hun software de nieuwste functionaliteit en zij willen dat de software steeds sneller opgeleverd wordt, zonder in te boeten op kwaliteit en betrouwbaarheid. 

DIGITALE TRANSFORMATIE

Om een snelle, wendbare organisatie te verkrijgen is een digitale transformatie nodig.
De volledige C-suite, maar vooral de Chief Information Officer, heeft een belangrijke rol in deze transformatie. Van de CIO wordt visie en een proactieve houding verwacht. De CIO faciliteert niet (alleen) oude systemen en processen voor interne klanten, maar moet het voortouw nemen om de organisatie digitaal concurrentievoordeel te brengen. DevOps en testautomatisering spelen in deze digitale transformatie een hoofdrol.

DEVOPS

Als een organisatie de snelheid en kwaliteit van de softwareontwikkeling wil verbeteren, dan is een andere manier van werken nodig. DevOps is de nieuwste methode in de evolutie van softwareontwikkeling. Bij DevOps worden de development- en operationsfuncties in één team geïntegreerd. De leden van het team zijn naast het ontwikkelen van nieuwe software ook verantwoordelijk voor het beheer van de software. En daarmee ook voor het oplossen van incidenten en problemen die zijn voortgekomen uit de geleverde software. Organisaties die werken met DevOps kunnen veel flexibeler met een versneld productieproces omgaan dan andere organisaties.

TESTAUTOMATISERING EN MONITORING

Om met een gelijk aantal teamleden meer werk te kunnen verzetten is automatisering noodzakelijk. Het ontwerpen van de software en het bouwen blijft veelal handwerk. Het compileren, testen en deployen daarentegen dient zoveel mogelijk geautomatiseerd te worden. Zo blijft er tijd over om incidenten te behandelen en nieuwe software te ontwikkelen.

Met ‘continuous delivery’ kan het automatisch compileren, testen en deployen plaatsvinden zonder een overdrachtsmoment naar functioneel beheer buiten het team. Er is zo een volledig geautomatiseerde gang van ontwikkeling naar productie waarbij alle stappen in een framework automatisch worden getest. Dit maakt het mogelijk om frequent in kleine batches software op productie te releasen. Die updates zijn zo klein dat de impact van een fout vaak nihil is.

Idealiter zou een aantal testcases die in Dev (ontwikkeling en test) zijn ontwikkeld, ook gebruikt moeten worden in Ops (beheer). De nieuwe functionaliteit kan zo in Dev direct worden getest, meegenomen worden in performance- en regressietesten en samen met bestaande functionaliteit in Ops worden gemonitord.

SNELLER, BETER, STABIELER EN LAGERE KOSTEN

Door het softwareontwikkelproces en testen te automatiseren kan sneller software worden geleverd tegen lagere kosten. Bovendien kan beter en sneller worden ingespeeld op wensen van de klant, wat de klanttevredenheid ten goede komt. Goede monitoring zorgt er vervolgens voor dat na oplevering de kwaliteit en stabiliteit gewaarborgd blijft.