News


UMC-U kiest voor ICTestAutomation

UMC-U kiest voor ICTestAutomationOn 18th Oct 2017

Bij het UMC Utrecht draait het om mensen. Omdat ieder mens de beste zorg verdient, legt het Universitair Medisch Centrum Utrecht de lat van haar dienstverlening voortdurend hoog. Dit gebeurt ook voor bijvoorbeeld HiX EPD, dat door agile-teams wordt geconfigureerd en beheerd.

GEBRUIKERSORGANISATIE

Gebruikers van HiX Zorgportaal stellen steeds hogere eisen aan beschikbaarheid en gebruik, waardoor dit platform continu vernieuwd om zo de zorgbehoefte voor nu en in de toekomst te kunnen beantwoorden. Dit vereist dat nieuwe functionaliteit snel en foutloos doorgevoerd moet worden. De uitdaging hierbij voor IT is werken aan een hoge klanttevredenheid tegen zo laag mogelijke kosten en risico’s.

TESTAUTOMATISERING EN MONITORING

Om met een gelijk aantal teamleden meer werk te kunnen verzetten is automatisering noodzakelijk. Het configureren en autoriseren binnen HiX EPD blijft veelal handwerk. Het testen en deployen daarentegen wordt zoveel mogelijk geautomatiseerd. Zo blijft er meer tijd over om incidenten te behandelen en nieuwe functionaliteit te ontwikkelen. Uitgangspunt van UMC Utrecht is dat het beheren van de testscrips minimaal 80% tijd bespaart t.o.v. het huidige testbeheer.

SNELLER, BETER, STABIELER EN LAGERE KOSTEN

Door het testen te automatiseren, kan sneller software worden geleverd tegen lagere kosten. Dit heeft tot gevolg dat beter en sneller kan worden ingespeeld op wensen van de klant, dit komt de kwaliteit van dienstverlening en klanttevredenheid ten goede

3 MAANDEN POC (PROOF OF CONCEPT) VAN ICTESTAUTOMATION VOOR HIX EPD

Een team test-coördinatoren van UMC Utrecht ICTestAutomation heeft zich - met ondersteuning van de experts van TrendIC - ingezet voor het automatisch testen van HiX EPD. De POC startte met een workshop ICTestAutomation  voor gebruikers en applicatiebeheerders zodat de basiskennis van de suite eigen werd gemaakt. Binnen een dag waren de gebruikers in staat om zelfstandig met ICTestAutomation testcases te definiëren. Programmeerkennis is voor ICTestAutomation immers niet vereist. Tijdens de POC en daaropvolgende Pilot heeft TrendIC remote support en helpdesk ondersteuning geleverd.

CONCLUSIE POC

De conclusie is dat we met ICTestAutomation de gebruikerssituatie erg goed kunnen simuleren en automatiseren. Hierdoor is UMC Utrecht in staat om het (regressie-)testen van belangrijke applicaties zoals het Elektronisch Patiënten Dossier (HiX) maar ook andere applicaties in de toekomt te automatiseren.

Dit wordt gerealiseerd tegen zo laag mogelijke kosten en risico’s. ICTestAutomation is inmiddels geïmplementeerd en wordt ook ingezet voor andere IT-platforms.

Ons team ziet uit naar een langdurige samenwerking met UMC Utrecht waarbij ICTestAutomation steeds intensiever wordt toegepast en breder wordt ingezet als het platform voor continu testen.